Úterský spolek Bart

Aktuality

Jak přispět?

Po úspěšně zakončené opravě budou úterské varhany i nadále potřebovat naši pomoc. Chcete-li záchranu tohoto nástroje osobně podpořit, potřebné informace najdete na této stránce. Předem děkujeme!

Klub der Freunde der Neumarkter Orgel

Helfen Sie bei der Erhaltung des wertvollen Barockinstrumentes! Weitere Informationen finden Sie hier.

Restaurování varhan je dokončeno

Rekonstrukce varhan v úterském kostele, financovaná z tzv. Norských fondů, byla dokončena v dubnu 2011. Rekonstrukci v celkovém objemu přes 3 mil. Kč provedl zbraslavský varhanář pan Rudolf Valenta. Projekt zahrnující obnovu celkem 5 objektů připravila MAS Český Západ ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci a jeho koordinací bylo pověřeno město Stříbro.

Děkujeme všem dárcům, kteří svým příspěvkem pomohli shromáždit prostředky nutné pro spoluúčast v projektu.

Fotky ze slavnostního koncertu

Fotografie Ondřeje Staňka ze slavnostního koncertu 24. dubna 2011 najdete zde.

Nedávné akce

Koncerty v prosinci 2014

V prosinci 2014 proběhly dva koncerty v kostele sv. Jana Křtitele:

Ve stejný den jako druhý z koncertů, 13. prosince, v Úterý proběhl tradiční předvánoční jarmark, kde sdružení Bart prodávalo kalendáře na rok 2015 s historickými fotografiemi Jindřišky Strádalové.

Koncert alikvotního sboru Spektrum

V neděli 31. srpna 2014 se uskutečnil koncert pěveckého sboru Spektrum, který v Úterý vystoupil již předloni. Spektrum jako jediný sbor u nás kombinuje klasickou pěveckou techniku s asijskou technikou alikvotního zpěvu.

Mistrovský varhanní kurz v Úterý

Od 16. do 20. srpna 2014 proběhl třetí ročník Mistrovského varhanního kurzu v Úterý pod vedením Prof. Edoarda Bellottiho (Eastman School of Music, USA). Téma letošního ročníku: Řím, Benátky, Salzburg, Vídeň, Mnichov: Varhanní cesta na jihu Evropy v 17. století.

Podrobnosti o kurzu jsou k dispozici na stránce mvk.utery.eu.

V rámci Mistrovského varhanního kurzu byly provedeny dva koncerty pro veřejnost: koncert E. Bellottiho v Plasích v neděli 17.8. od 17:00 a závěrečný koncert účastníků kurzu v Úterý v úterý 19.8. od 19:30.

Letní výstava a koncert

V sobotu 12. července 2014 proběhla tradiční letní výstava v konírně fary v Úterý. Letos byly vystaveny grafiky Bohuslava Šíra a fotografie Milana Zemena. Po páteční vernisáži se konal kytarový koncert Lukáše Sommera v kostele sv. Jana Křtitele. Druhý den byla na dvoře fary jako obvykle otevřena zahradní kavárna, odpoledne mohli návštěvníci v kostele sv. Jana Křtitele vyslechnout varhanní koncert Ondřeje Valenty.

Koncert Koncertů v Úterý

V pátek 4. října 2013 od 19:00 byl v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý proveden cyklus instrumentálních koncertů z 18. století v podání Martina Chocholouše (zobcová flétna), Víta Aschenbrennera (cembalo) a Karolíny Ronovské (příčná flétna). Zazněly skladby G. B. Sammartiniho, C. H. Grauna a J. J. Quantze. Komorní orchestr Katedry hudební kultury ZČU řídil Vít Aschenbrenner.

Korunovační mše W. A. Mozarta 18. 5. 2013

V sobotu 18. května 2013 od 15:30 byla v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý provedena Korunovační mše C dur W. A. Mozarta (KV 317) v podání Karlovarského pěveckého sboru a Dětského symfonického orchestru Karlovy Vary pod vedením dirigenta Miloše Boka.

Requiem W. A. Mozarta

V sobotu 16. června bylo v kostele sv. Jana Křtitele provedeno Requiem d moll K. 626 W. A. Mozarta. Pod vedením dirigenta Miloše Boka vystoupil Komorní orchestr Karlovy Vary, Karlovarský pěvecký sbor a sólisté Eva Forejtová (soprán), Iveta Poslední (alt), Daniel Matoušek (tenor) a Pavel Vančura (bas). Koncert uspořádalo město Úterý a Umělecké sdružení Elgar.

Slavnostní koncert

V neděli 24. dubna 2011 odpoledne (velikonoční neděle) proběhl koncert na oslavu dokončení rekonstrukce varhan, při kterém vystoupil přední český varhaník pan Jaroslav Tůma. Varhanám v kostele sv. Jana Křtitele požehnal plzeňský biskup P. František Radkovský.

Aktualizovaný program:
12:30 mše svatá
13:00 jarmark u kostela - občerstvení a řemeslné výrobky
14:30 zahájení slavnostního koncertu
  žehnání varhan biskupem plzeňským Mons. Františkem Radkovským
15:00 varhanní koncert Jaroslava Tůmy (program zde)
17:00 přednáška restaurátora Rudolfa Valenty
17:15 přednáška organologa dr. Petra Koukala (Národní památkový ústav v Telči)
17:30 představení publikace Paměť krajiny, vydané muzeem v Mariánské Týnici
17:45 večerní koncert místních varhaníků
  Václav Peter, Marie Pochopová (varhany), Miroslav Smrčka (clarina)

K dispozici je plakát A3 s pozvánkou na koncert.

Dohoda o partnerství

Naše sdružení se dne 18. května 2008 v Domaslavi připojilo k podpisu dohody o partnerství mezi regionálními neziskovými organizacemi, které se zabývají záchranou a obnovou kulturního a přírodního dědictví. Hlavním smyslem dohody je prohloubení spolupráce těchto organizací a koordinace jejich postupu vůči samosprávě, státní správě a majitelům kulturních památek.

Dalšími signatáři jsou občanská sdružení Markyta (Stříbro), Domaslav , Zvon (Bělá nad Radbuzou), Pomozme si sami (Olbramov), Poutníci od sv. Jana (Okrouhlé Hradiště), TEREF (Telice) a Martinus (Křivce).

Naučná stezka

Na jaře 2007 byla otevřena naučná stezka po obci Úterý, která na 10 zastaveních seznamuje návštěvníky s historií a architekturou obce Úterý i s životem někdejších obyvatel.

Stezka je součástí Geoparku GeoLoci.

GeoLoci

Sdružení Bart je jedním ze 17 zakladatelů obecně prospěšné společnosti GeoLoci, jejíž náplní je koordinace vzniku geoparku na území Konstantinolázeňska, Stříbrska a Plánska. Ten by měl propojovat geologické, přírodní a historické zajímavosti v této oblasti. Společnost GeoLoci byla slavnostně založena o svátku sv. Barbory, patronky horníků, v prosinci 2006.

Kalendář Ztracené Úterý

Sdružení Bart připravilo nástěnný kalendář na rok 2008 s názvem Ztracené Úterý. Obrazovou část kalendáře tvoří akvarely (a jedna malba na dveřích) Jindřišky Strádalové. Většina obrazů pochází z 50. let minulého století a zachycuje místa, která dnes už v Úterý nenajdete nebo se výrazně změnila.

Vánoční přáníčka

Na vánočním jarmarku 2007 sdružení Bart prodávalo dětská vánoční přáníčka, která z papíru a textilu vyrobili Klárka a Adámek Kozákovi, Kamilka Kvasničková, Mařenka a Bělka Kaiserovy a Lucka Křížková.

Dvořákova Lužanská mše v úterském kostele

Karlovarský pěvecký sbor v kostele sv. Jana Křtitele pod vedením sbormistra Miloše Boka přednesl mši D dur (Lužanskou mši) Antonína Dvořáka. Koncert se konal 13. října 2007.

Pokus o základní opravu varhan

V roce 2006 se sdružení Bart pokusilo o zajištění základní opravy varhan v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý. Jednalo se o nejzávažněji poškozené díly, nevyžadující rozsáhlejší zásah (např. kožené prvky nebo vzdušnice). Dalším zamýšleným krokem byl podrobnější průzkum nástroje a zejména konzervace proti dřevokaznému hmyzu.

Národní památkový ústav ve svém vyjádření opravu bohužel zamítl s tím, že zamýšlené kroky překračují rámec opravy a lze je označit za částečnou rekonstrukci, kterou oslovená varhanářská firma není u nástroje tohoto stáří oprávněna provést.

Naši odpověď na vyjádření NPÚ najdete zde.

Obnova božích muk u rozcestí nad Úterým

Starobylá boží muka u rozcestí silnic na Teplou a na Vidžín byla v roce 2004 zničena neznámým pachatelem. Z prostředků obce Úterý, Národního památkového ústavu a sdružení Bart se podařilo tuto cennou památku opravit. Dne 1. července 2006 proběhla u této příležitosti oslava, při které vystoupil žlutický pěvecký sbor Rosa Coeli a promluvili starosta obce Úterý M. Říha, zástupkyně památkářů I. Šmauzová a historik PhDr. K. Waska. Obnovená boží muka vysvětil manětínský farář P. J. Liška.