Jak přispět?

Možnosti podpory

I po dokončení rekonstrukce varhan můžete projekt jejich záchrany účinně podpořit. Dva způsoby jsou popsány na této stránce. Za všechny laskavé příspěvky předem děkujeme.

Přímý příspěvek

Naše sdružení musí ještě uhradit práce na restaurování varhanní skříně v objemu přes 100 tisíc Kč, které v rámci rekonstrukce musely být provedeny, ale do projektu je bylo možno zahrnout pouze částečně. Uvítáme proto podporu formou přímého příspěvku na účet 168448140/0300. Budeme rádi, uvedete-li do zprávy pro příjemce svou adresu nebo emailový kontakt.

Členství v Klubu přátel úterských varhan

Pro zajištění povinné péče o nástroj po dobu 10 let jsme založili Klub přátel úterských varhan, jehož účelem je vybrat ročně částku kolem 17 000 Kč, která bude ukládána na zvláštní účet. Členství v Klubu tak znamená závazek, že se člen bude každoročními příspěvky podílet na zajištění dlouhodobé péče o nově rekonstruovaný nástroj. Všechny informace o Klubu přátel, seznam členů a přihlášku najdete na této stránce.