Naučná stezka Úterý

O naučné stezce

Naučná stezka Úterý vznikla v roce 2006 a na trase dlouhé asi 1,5 km vás provede městečkem. Na deseti zastaveních se seznámíte s jeho historií, architekturou i s životem někdejších obyvatel a na dobových fotografiích uvidíte, jakými proměnami prošla tvář městečka v průběhu 20. století.

Stezka začíná na náměstí u radnice a prvních sedm zastavení tvoří okruh. Na třech okrajových stanovištích 8-10 se můžete nechat inspirovat k pěším nebo cyklistickým výletům do okolí. Pro vaše děti jsme společně s úterským havranem Kryštofem připravili malý znalostní kvíz. Kryštofovy otázky najdete na každém panelu.

Stezku připravilo naše sdružení za finanční podpory Plzeňského kraje a města Úterý. Vznikla v rámci Geoparku GeoLoci, který se rozkládá na území Konstantinolázeňska, Stříbrska a Plánska a je jednou ze tří částí přeshraničního Česko-Bavorského Geoparku.

Informační tabule

Klepnutím na jednotlivé náhledy otevřete větší obrázek ve formátu PDF.

1: Náměstí 2: U "mincovny" 3: U fary
4: U kostela 5: Plácek 6: U pivovaru
7: Za mostem 8: U mlýna 9: Kaple sv. Václava
   
  10: Údolí Úterského potoka