Varhany

Historie nástroje

Varhany v kostele sv. Jana Křtitele pocházejí z období vrcholného baroka, pravděpodobně z doby kolem roku 1720. Patří k nejstarším dochovaným nástrojům v regionu a nejcennějším svého druhu v ČR. Jejich autorem je s velkou pravděpodobností loketský varhanář Johann Leopold Burkhardt (1673-1741), stavitel varhan v Kladrubech, Manětíně a Lokti. Nejstarší dostupný pramen zmiňuje opravu úterských varhan v r. 1781 varhanářem F. P. Nollim.

Po druhé světové válce varhany chátraly, jak vlivem nedostatečné údržby, tak i působením dřevokazného hmyzu. Díky grantu z tzv. Norských fondů a příspěvkům řady dárců se v letech 2009-11 podařilo provést jejich kompletní rekonstrukci, kterou měl na starosti zbraslavský varhanář Rudolf Valenta. Citlivá rekonstrukce zachovala původní píšťalový fond, varhanní skříň i všechny použitelné části varhanního stroje. Odstraněním chromatizace z konce 19. století byla obnovena původní podoba varhan s manuálem s lomenou oktávou. Manuál varhan má osm rejstříků, pedál dva. Rozsah manuálu je 47 tónů.

Dokumenty